Categorie archief: christian louboutin sale

SAMENVATTING: ACHTERGROND: Preventieve gezondheidszorg, zoals kanker screening kunnen bijzonder kwetsbaar zijn voor een gebrek aan betaald verlof van het werk omdat de zorg niet wordt gezocht voor ziekte of symptomen

We hebben eerst de prevalentie van betaald ziekteverlof te beschrijven door brede beroepscategorieën en vervolgens onderzoekt de associatie tussen de toegang tot betaald ziekteverlof en kanker testen en medische zorg-zoekende in de Amerikaanse beroepsbevolking.

Methode: De gegevens van de 2008 National Health Interview enquête werden geanalyseerd door gebruik te maken betaald ziekteverlof status en andere aan gezondheid gerelateerde factoren om het aandeel van de Amerikaanse werknemers ondergaan mammografie, Pap tests, endoscopie, fecal occult bloedtest (FOBT), en medische zorg te beschrijven zoeken. RESULTATEN: Meer dan 43 miljoen mensen (38%) in een Amerikaanse geschatte werkende bevolking van … 127 miljoen niet ziekteverzuim hebben betaald in 2008.

Het percentage van de werknemers die bij de aanbevolen intervallen mammografie, Pap-test, endoscopie ondergingen, hadden gezien een arts in de voorafgaande 12 maanden of had ten minste een bezoek aan een zorgverlener in de voorafgaande 12 maanden was significant hoger onder degenen met betaald ziekteverlof, vergeleken met degenen zonder ziekteverzuim na controle voor sociaal-demografische en gezondheidszorg-gerelateerde factoren. Conclusies: Gebrek aan betaald ziekteverlof lijkt een potentiële barrière voor het verkrijgen van preventieve medische zorg en is een maatschappelijk voordeel dat potentieel vatbaar voor verandering.

Voordelen die openbaarmaking te bevorderen onder

Goffman (Stigma: Opmerkingen over het beheer van de verwende identiteit, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, NH, 1963) onderscheiden gestigmatiseerde groepen zo in diskrediet (met een relatief duidelijke markeringen, zoals mensen van kleur of geslacht) of verwerpelijke (zonder duidelijke merken, waardoor stigma grotendeels verborgen zijn). Net als homo’s en lesbiennes, kunnen mensen met verschillende psychische aandoeningen kiezen voor een verblijf in de kast over deze voorwaarden om te bijbehorende vooroordelen en discriminatie te voorkomen.

In deze studie hebben we afgerond semi-gestructureerde interviews met 13 homo’s en lesbiennes om het persoonlijk te ervaren gevolgen die leidraad voor de coming out proces beter te begrijpen. Deze informatie zou op zijn beurt, ons helpen om beter te begrijpen van het proces van coming out voor mensen met psychische aandoeningen …. Interview deelnemers geïdentificeerd specifieke voordelen en kosten.

Voordelen die openbaarmaking te bevorderen onder meer acceptatie, de gemeenschap, en het comfort en geluk. Kosten die afnemen coming out beslissingen onder schaamte en conformiteit, alsmede schade en discriminatie. We gepostuleerd dan hoe deze gevolgen zich zouden kunnen manifesteren in de openbaarmaking proces van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Tenslotte implicaties voor stigmatisering beheer en verandering werden beschouwd.